optoelektronika

optika ve elektronika birləşməsi ilə formalaşır texniki intizam.