Integrated Circuits (ICs)

Integrated circuit mikro elektron cihaz və ya komponent bir növüdür.